Starta lokalradio

När du ska starta en egen lokalradio finns det flera steg som du behöver gå igenom innan din dröm om en alldeles egen radiostation kan uppfyllas.

Du behöver se till att du har alla tillstånd som behövs för att få sända radio och det är viktigt att du har koll på hur du ska finansiera bedrivandet av en lokalradio. Men oroa dig inte, vi finns här för att hjälpa dig med allt det. 

Du ska inte behöva oroa dig för att du inte har tillräckligt med pengar för att kunna starta och bedriva en lokalradio. Det du kan göra i stället är att undersöka dina möjligheter att ta ett företagslån.

Ett företagslån är en väl värd investering när du vill starta en egen lokalradio, dels för att få möjlighet att växa i en högre takt men också för att undvika konkurs. 

Ett företagslån är med andra ord en ekonomisk säkerhet för dig som vill starta eget. På Företagslån.com kan du bland annat läsa på om företagslån som inte kräver en borgensman och jämföra bland en mängd olika företagslån. 

På sikt: gå från enskild firma till aktiebolag 

När du startar en egen lokalradio startar du också ett eget företag. I många fall ligger bolagsformen enskild firma nära till hands. Det är en bolagsform som ses som en enklare lösning när man är ensam i företaget. Genom att uppgradera dig och din enskilda firma till ett aktiebolag i stället kan du ge dig själv och företaget tryggare villkor på längre sikt. 

Tre anledningar till att gå från enskild firma till aktiebolag.

  1. Minskat personligt ansvar. När du driver ett aktiebolag ses du som en juridisk person. Det innebär att du i egenskap av ägare inte står som ensam ansvarig för att exempelvis betala företagets skulder. 
  2. Ökad utdelning. Att driva ett aktiebolag har sina finansiella och skattemässiga fördelar. Förutom lön kan du, när det finns överskott inom verksamheten, ta ut en utdelning som inte beskattas lika högt som lönen. 
  3. Säkrare villkor när du börjar anställa. Även om du har tänkt att driva din lokalradio som en enskild firma kan det komma en tid då du faktiskt behöver utöka ditt team och anställa. I samband med det ökar riskerna ekonomiskt med fler fasta utgifter. Då är det en god idé att uppgradera från enskild firma till aktiebolag istället.

Du måste skaffa ett sändningstillstånd och ett frekvenstillstånd

Lokalradion är en analog kommersiell radio och för att få driva en lokalradio behöver du se till att du har rätt tillstånd. När du ska starta en lokalradio är det två typer av tillstånd du behöver ha: ett sändningstillstånd och ett frekvenstillstånd. 

Ansökan om sändningstillstånd hittar du på Myndigheten för Press, radio och tv, MPRT, och ansökan om frekvenstillstånd hittar du på Post- och Telestyrelsen, PTS.