Föreningar för amatörradio i Sverige

Amatörradion är i Sverige en utbredd föreningsverksamhet som består av runt 12 000 radioamatörer utspridda runt om i landet. Sveriges radioamatörer organiseras genom Sveriges Sändareamatörer, SSA, och andra lokala radioklubbar. Nedan berättar vi mer om amatörradions föreningsliv i Sverige. 

Allmänt om amatörradion

Amatörradio är en utbredd hobby inom radioteknik och består av två huvudsakliga grupper eller utövare: sändaramatörer och lyssnaramatörer. Ordet amatör fungerar i det här sammanhanget som en avgränsning mellan de som använder radion i sitt yrkesliv och de som har radion som hobby. Amatörradion är en icke-kommersiell verksamhet. 

Sveriges Sändareamatörer, SSA

SSA, eller Sveriges Sändareamatörer, är en en paraplyorganisation som organiserar Sveriges aktiva radioamatörer. De organiserar närmare 5 000 radioamatörer av de nästan 12 000 som finns i Svergie och klassas som en ideell förening. Bortsett från att SSA bidrar med service till sina medlemmar ser de också till att sköta kontakterna med både Post- och Telestyrelsen, PTS, och the International Amateur Radio Union, IARU. 

Andra saker som man får ta del av som medlem i SSA är tidningen QTC som kommer ut med ett nytt nummer varje månad, butiken HamShop där du kan köpa speciallitteratur om radioamatörskap, deras bulletinverksamhet och mycket mer. SSA delar även ut diplom och anordnar tävlingar för radioamatörer.

Lokala klubbar för radioamatörer

Runt om i Sverige finns det flera lokala klubbar för radioamatörer. Flera av dem erbjuder kurstillfällen för den som är intresserad av att lära sig mer om hur amatörradioskap fungerar i både praktiken och i teorin. 

Till exempel erbjuder flera lokala klubbar för radioamatörer grundkurser där du får lära dig alla grunderna för att själv bli radioamatör. Vissa klubbar erbjuder även telegrafikurser där du får lära dig om morsetelegrafi. Sedan 2004 finns det inget krav på att du som radioamatör ska kunna morsetelegrafi, men det betyder inte att det fortfarande kan vara en värdefull kunskap att besitta.

Några exempel på lokala amatörradioklubbar

  • Borås Radioamatörer
  • FRO Sollefteå 
  • Lindesbergs Radioklubb
  • Nordvästra Skånes Radioamatörer 
  • Radiomuséet Göteborg 
  • Radioklubben Östra, Linköping
  • Sydkustens Radioamatörer 
  • Södertörns Radioamatörer 
  • Södra Vätterbygdens Amatörradioklubb